Úvod   Ilustrátoři   Výběry a porovnání

Porovnání ilustrací z časopisů i knih


podobné motivy


Zdeněk Burian, Bohumil Konečný, Gustav Krum, Miloslav Havlíček a František Škoda

Širým světem ročník 16. (Honba na krajtu v pralesích Bornea); Pionýr ročník 15. (obálka, Dobrodružství na Orinoku); Ohníček ročníky 25. (Zápas ve vlnách Orinoka - il. B. Konečný, předchozí Z. Burian) a 37. (Dobrodružství na Orinoku - il. M. Havlíček)


Širým světem ročník 9. (Zápas s mravenci); Pionýr ročník 8. (První nebezpečí divočiny); Mladý čtenář ročník 51. (obálka); Pionýrská stezka ročník 4. (obálka); Vpřed ročník 6. (obálka); VTM ročníky 9. (zadní strana obálky) a 15. (obálka - il. F. Škoda, předchozí Z. Burian)


Vpřed ročník 2. (Zápas v pralese); Charous, Č.: Lovecká dobrodružství z celého světa (il. Z. Burian, ostatní B. Konečný); Ohníček ročník 33. (Luk až do nebe); Batlička, O.: Na vlnách odvahy a dobrodružství


Mladý hlasatel ročník 5. (Sázka v klubu AGS); Pionýrská stezka ročník 2. (Krátký nezkrotný život); Batlička, O.: Na vlnách odvahy a dobrodružství; Ohníček ročník 28. (Krokodýlí muž - il. M. Havlíček, ostatní B. Konečný)


Magazín poľovníka ročník 21. (Zlatý diviak); Mareš, Z.: Tvůj majestát, králi; May, K.: Poklad ve Stříbrném jezeře; Prokop, V.: Gustav Krum (vše il. G. Krum)