Úvod   Ilustrátoři   Výběry a porovnání

Výběr obálek podle ilustrátorů


Franta, Brychta, Kalousek


Karel Franta

Pionýr - ročníky 3. až 14.(u 7. ročníku zadní strany obálek), 16. až 17. a Knihovnička Větrníku (přední a zadní strana obálky), 18. až 23. a 36.


Ohníček - ročníky 9., 11. až 12., 15. až 17., 19. a Knihovnička Ohníčku (přední a zadní strana obálky), 21. až 22., 24., 28. až 29., 31. až 33., 35. a 39. až 40.


VTM - ročníky 11.až 12. (u 1/11 zadní strana obálky) a 14. až 15. (u 16/14 zadní strana obálky) a ABC - ročník 3.


Mateřídouška - ročníky 13., 15. a 27. až 28.


Jan Brychta

Pionýr - ročníky 6. až 8. (u 12/8 zadní strana obálky), 11. až 16.


Ohníček - ročníky 12., 14. až 15. a 17.


Mateřídouška - ročníky 17., 19., 22. a 24.


Jiří Kalousek

Pionýr - ročníky 14. až 15., 20., 22. až 23., 25., 26. a 28. (u 8/26 a 10/28 zadní strany obálek)


Ohníček - ročníky 15., 22. a 29. až 36.


Mateřídouška - ročníky 21., 24., 26., 28. až 33., 37. až 38. a 40. až 41.