Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Výběry a porovnání

Databáze ilustrátorů dětských časopisů


Tyto stránky jsou věnovány českým a slovenským ilustrátorům, jejichž ilustrace se často objevovaly v časopisech Malý čtenář, Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, Pionýr, Ohníček, Pionýrská stezka, Sedmička a dalších.
Myslím si, že dílo těchto ilustrátorů stojí za připomenutí i dnes.

Na adrese www.daildeli.cz naleznete databázi ilustrátorů dětské literatury a na adrese www.daildeko.cz databázi ilustrátorů dětských komiksů.

Odbornou pomocí, skeny i půjčováním tištěných materiálů se na všech třech databázích výrazně podílejí badatelé a sběratelé:
- Mgr. Jan Hosnedl, kurátor výstav Bohumila Konečného a správce webu Bimba.cz
- Mgr. Vladimír Prokop, autor monografií malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Jaromíra Vraštila
- Aleš Durčák, správce Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
- Mgr. Petr Hrabovský
- Jaroslav Leksa
- Miroslav Smilowski
- Igor Rylko
- Roman Pouč
- Martin Šíla
Aktuálně 2.1.2022
Fibiger, M. - Rodokaps r. 1997 až 1999
Kalousek, J. - Mateřídouška r. 37. až 38.
23.12.2021
Vážení návštěvníci stránek, přeji vám krásné vánoční svátky a do nového roku – PF 2022
27.11.2021
Krb, V. - nové kategorie
13.11.2021
Nesvadba, M. - Čtyřlístek r. 9. až 25.
29.10.2021
Renčín, V. - Ohníček r. 17. až 20. a Knihovnička Ohníčku
16.10.2021
Daildeca slaví ...
Vyčítal, J. - nové kategorie
Renčín, V. - nové kategorie
Jiránek, V. - nové kategorie
27.8.2021
Barč, P. - Tramp r. 4. až 6.
6.8.2021
Spuštění stránek Databáze ilustrátorů dětských komiksů - www.daildeko.cz
1.8.2021
Hlavsa, L. - nové kategorie

- Petr Holas
- Ing. Pavel Halas
- Josef Bláha-Řešetlák
- Oldřich Šanda
- František Mareš
- Róbert Moncel
- Miroslav Škvára
- Martin Lavay
- Filip Konečný
- Martin Benca
- Jiří Strnka
- Martin Chlebaško
- Štefan Cehlárik
- Ing. arch. Štefan Jáni
- David Háša
- David Hlavnička
- Mgr. Josef Krištof
- Jiří Mládek
- Ing. arch. Tomáš Prokůpek
- Jaroslav Hlaváček
Patří jim mé veliké poděkování.
Jiří Šimon (simon@daildeca.cz, www.vcil.cz)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian, nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum, nakladatelství T&M, rok vydání 2009


Poznáváte je?